Etiket Amerikan Bağımsızlık Bildirisi (4 Temmuz 1776) 2.Fransız İhtilâli (1789)