pornogrund.com viagra porno pornobrot.com viagra porno pornoklinge.com viagra porno dinotube.com viagra pornohans.com viagra porno tube188.com viagra porno pornohirsch.net viagra porno tubev.sex viagra porno hierporno.com viagra pornobombe.com viagra porno xhamster.desi viagra porno pornhub-deutsch.net viagra porno pornofeuer.com viagra porno porn2012.com viagra porno freierporno.video viagra porno freieporno.com viagra porno pornohammer.com viagra porno frauporno.com viagra porno drpornofilme.com viagra porno pornodiamant viagra porno meinyouporn.com viagra porno hierporno.com viagra porno pornohammer.com viagra porno pornodavid.com viagra hd-sexfilme.com viagra porno gutesexfilme.com viagra porno deinesexfilme.com viagra porno pornoesel.com viagra porno einfachtitten.com viagra porno pornozebra.com viagra porno xnxx-porno.com viagra porno sexvideos-hd.com viagra porno xhamsterdeutsch.xyz viagra porno pornojenny.com viagra porno
İ.Ö. 8500-7000, Ortadoğu’da çiftçiliğe geçiş 
İ.Ö. 3500-3000, Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş 
İ.Ö. 4000-3000, Uygarlığın Sümer’de doğuşu 
İ.Ö. 3000, sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları 
İ.Ö. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışı 
İ.Ö. 2000’den az önce, Mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşması 
İ.Ö. 1700 dolayları, Hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı
İ.Ö. 1700, Avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının Avrupa’nın Atlantik kıyılarına ulaşması
İ.Ö. 1300, dolayları, alfabetik yazının Suriye’de ve Filistin’de yaygınlaşması
İ.Ö. 1000, yıllarında, Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran’da) verimli düşünce akımlarının doğuşu
İ.Ö. 700’den az önce Orta Asya’dan ve Güney Rusya’dan göç etmiş İskitler’in Ukrayna’da bir kabileler imparatorluğu kurup, Yunan dünyasıyla ticarete girişmeleri
İ.Ö. 6. yüzyıl, Lidya Krallığı’nda sikke paranın dolaşıma konması 
İ.Ö. 6. yüzyıl, İyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çabası 
İ.Ö. 500 dolayları, Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı 
İ.Ö. 500 dolayları, Kastların ve Hind dininin kendine özgü vurgularının biçimlenişi 
İ.Ö. 330, Pers İmparatorluğunun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması 
İ.Ö. 320, İskender’in İndüs Vadisi’ne girmesi 
İ.Ö. 146, Roma’nın Makedonya’yı ve Yunanistan’ı fethetmesi
İ.Ö. 30, Roma’nın Mısır’ı fethetmesi

70-100, Dört İncil’in yazıldığı yıllar 
193, Roma Barışı’nın şiddete başvurulmasıyla bozulması
372, Hunlar’ın Güney Rusya’ya girip Ostrogotları sürüşleri 
378-511, Roma İmparatorluğu’nun büyük barbar akınlarıyla çökmesi 
410, Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar’ın Roma kentini yağmalamaları ve İspanya’yı geçip krallıklarını kurmaları
451, Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı’nın Papa’nın çağrısıyla toplanıp, kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon’un saptadığı biçimiyle benimseyip, “monofizist” biçimini reddedişi
453, Attila’nın ölüşü ve Hun Konfederasyonu’nun dağılması 
552, Japonya’ya ulaşan Budist misyonerler topluluğunun önemli başarılar elde etmesi
565’ten sonra (Doğu) Roma İmparatorlarının “Bizans İmparatoru” denmeye başlanışı
568’den sonra, Cermen kabilesi Lombartların Bizanslıları İtalya’nın iç bölgelerinden çıkan buraların denetimini ellerine geçirmeleri
572, Türk İmparatorluğu’nun haneden kavgalarıyla ikisi de iç kavgalarla yıpranan doğu ve batı ordularına bölünmesi 
600 dolayları, Hint Okyanusu’nda Hindu gemicilerin yerini Müslümanların alması

610, Hz.Muhammed’e ilk vahyin gelişi
622, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü
632-1000 arasında İslam’ın Hızla yükselişi ve Ortadoğu’da Kuzey Afrika’da İspanya’da yayılışı 
632, Hz. Muhammed’in ölümü 
636, Arap ordusunun Bizans’ı Suriye’den ve Filistin’den çıkarması 
641, Arap akıncı birliklerinin Mezopotamya’yı ele geçirişleri 
642, Arap akıncı birliklerinin Mısır’ı ele geçirişleri 
651, İran ve Mezopotamya’da Sasani iktidarının sona ermesi 
651, Arap akıncı birliklerinin İran’ı ele geçirmeleri 
711, Vizigot krallığının sona ermesi
711-715, Kuzey Afrika’nın ve İspanya’nın Müslümanların denetimine geçmesi 
715, İslamların Kuzeybatı Hindistan’daki Sind Bölgesinde, daha sonra da Hint Okyanusu’nda üstünlüğü ele geçirmeleri 
717-718, Müslümanların Konstantinopolis’i kuşatmaları 
750, Emeviler’in halifelik döneminin sona ermesi 
751, Talas Meydan Savaşı’nda Çin’e bağlı birkaç vahanın Müslümanlara kaptırılışı
756, Baskı aygıtının Çin’de bulunuşu. 
800, Şarlman’a Papa tarafından Romalıların imparatoru olarak taç giydirilişi
800’den birkaç yıl sonra, Bizans İmparatorunun Şarlman’ın imparatorluğunu tanımasıyla Batı Roma İmparatorluğunun yeniden kuruluşunun yasallaşması 
831-1000 arası, Danimarka’nın İsveç’in ve Norveç’in Hristiyanlığa geçmeleri 
840, Uygurların yıkılışı 
845, Budizmin Çin’de resmen yasa dışı sayılması; bunun üzerine Kore’de devlet dini yapılıp iyice benimsenmesi 
900 dolaylarında, Türk askerlerinin kabilelerinin, İslam devletlerinin siyasal yaşamına egemen olmaya başlamaları
900-14. yüzyıl ortaları, Avrupa’da toprakların tarıma açılışı 
989, Rusya’nın Hristiyanlığa geçiş

——————————————————————————–

1000 dolayları, kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin başlayışı 
1000 dolayları, Gazneli Mahmut’un akınlarıyla İslam’ın Hindistan’ın İç bölgelerini ele geçirmeye başlaması
1000, Macaristan’ın Hristiyanlığa geçmesi 
1000 Hristiyanlığın Uzakbatı ülkelerinde Kelt, Cermen ve Slav kabileleri arasında yayılması 
1000-1300 arası, Avrupa’da kasabaların hızla gelişmeleri
1000-1453 arası, İslamlığın Hindistan’da, Doğu Avrupa’da, Orta Asya’da yayılışı
1000-1500, İslam mimarlığının görkem ve incelik dönemi 
1054, Katolik-Ortodoks bölünmesinin, Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini afaroz etmeleriyle yaratılışı
1071, Malazgirt Savaşı ile Türklerin Hristiyanlık (Bizans) dünyasına karşı başarılı olup, Anadolu’nun iç bölgelerinin denetiminin Selçuk Türklerine geçişi
1096-1099, Birinci Haçlı Seferi
1171, Galler ülkesinin ve İrlanda’nın Anglo-Norman şövalyelerince fethinin tamamlanışı
1204, Dördüncü Haçlı Seferi’nde Konstantinopolis’in ele geçirilip yağmalanması ve kısa yaşamlı Doğu Latin İmparatorluğu’nun kurulması
1206-1227, Cengiz Han’ın yönetim dönemi 
1254; Avrupa’da imparatorluğun çökmesiyle, Papalığın, Latin Hristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum olarak kalışı
——————————————————————————–

1300’den sonra, Japonların geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeleri
1300’den sonra, Cermen ve Frank şövalyelerinin, Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup, ticaret etkinliklerine girişmeleri 
1300, Rönesans’ın İtalya’da biçimlenmeye başlanışı
1337-1453, Yüzyıl Savaşları, İngiltere ile Fransa arasında, kiralık askerlerle yürütülen her yeri yakıp yıkıp yağmalayıcı savaşlar
1347-1351, Avrupa’da Veba salgını 
1354, Türkler’in Çanakkale Boğazı’nı geçip Gelibolu Yarımadasını ele geçirerek, Avrupa’ya adım atmaları
1389, Kosova Savaşı’nda Sırpları yenen Türklerin Balkanlarda askeri üstünlüğü ele geçirmeleri
——————————————————————————–

15. yüzyıl İnkalar’ın And Dağları’ndaki merkezlerinde yayılan imparatorluklarının Peru’da merkezi bir rejim kurması
1417, Papalık monarşisinin Konstanz kurultayında onaylanmasıyla Protestan-Katolik ikililiğinin azaltılması 
1430, Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik’te deniz üstünlüğünü ele geçirmeleri 
1453, Konstantinopolis’in Türklerin eline geçmesi, bunun üzerine, Rusların Ortodoks kiliselerinin Hıristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaları 
1480 Moskova, Dükü III. İvan’ın Altınordu egemenliğini tanımayıp, “Çar” sanını alarak bağımsızlığını ilan edişi
1492, Kolomb’un okyanusu aşması 
1492, Müslüman Faslıların Avrupa’daki son kalesi Grenada’nın alınışı, bu olayla Hıristiyan haçlı ruhunun körüklenmesi 
——————————————————————————–

1500, İtalyan Rönesansı’nın doruğuna ulaşması 
1500’den sonra, Avrupa’nın deniz üstünlüğü kurması 
1500-1650, Avrupa’da fiyatların hızla yükseldiği “Fiyat Devrimi” 
1500-1700 arası milyonlarca kilometrelik ülkenin milyonlarca insanın İslam yönetimine sokulmasıyla İslam tarihinin en parlak dönemi 
1508 Şah İsmail’in Bağdat’ı fethetmesi 
1509 Portekizlilerin İslam filosunu Umman Denizi’ndeki Diu limanı açıklarında yenilgiye uğratmaları ve Hint Okyanusu’nda üstünlük kurmaya başlamaları
1511, Akdeniz’de, Türk İspanyol ve Portekiz güçleri arasında uzun deniz savaşlarının başlayışı
1512-1520, Yavuz Sultan selim yönetimi dönemi 
1513, İlk Portekiz tacirin Güney Çin kıyılarına gelmesi 
1514, Şah İsmail yanlılarının Anadolu’da büyük bir ayaklanmayı kışkırtmaları
1514, Çaldıran savaşında Şah İsmail’in yenilgiye uğratılması 
1515, Portekizlilerin Hürmüz Adası’nda üs kurmaları 
1517, Luther’in Wittenberg’deki Kilisenin kapısına 95 maddelik tezini asmasıyla Protestanlık hareketinin başlaması 
1520-1566, Kanuni Sultan Süleyman yönetimi dönemi 
1521, Cortez’in yeni Dünya’nın hazinelerinin kapısını (İspanyollara) açması
1526, Mohaç Savaşı’nda Türkler’den kaçan Macar kralının ölmesiyle, V. Karl’ın Bohemya ve Macaristan taçlarını ele geçirmesi
1526, Timur soyundan gelen Babür’ün Hindistan’ı ele geçirmesiyle, Babür İmparatorluğunun kurulması
1534, İngiltere’nin Papalık ile ilişkilerini koparması, İngiltere kilisesinin yavaş yavaş Protestanlığı benimsemesi 
1534-1603, İngiltere’de Tudor hanedanı yönetimi ve bölük pörçük reformlar dönemi 
1536, Fransa kralının, Habsburg gücüne karşı, Osmanlı imparatoruyla imzaladığı ittifak anlaşması
1552, Korkunç İvan’ın Altınordu Hanlığı başkenti Kazan’ı ele geçirişi, bunu izleyen dört yıl içinde Aşağı Volga bölgesinin fethini tamamlaması
1560, İspanyolların, İtalya’yı istila edip, papalık topraklarını ele geçirip, Reform karşıtı harekete izin vermemeleri; bunun üzerine, Papaların Hasburglular ile işbirliğine girişimleri
1568-1609, Felenekler’in İspayol yönetimine karşı ayaklanmaları 
1580-1640, İspanyolları Portekiz’i ve imparatorluğunu kendi imparatorlularına katmaları 
1587-1629, Safevi devleti yöneticisi Büyük Şah Abbas yönetimi dönemi 
1590, dolayları mikroskopun icad. 
1598, İspanyol üstünlüğü döneminin başlayışı 
——————————————————————————–

1600, denizlerde yeni bir güç dengesiyle, Hint Okyanusu’nda İspanyol ve Portekiz gemilerinin yerini Felemenk, İngiliz, Fransız gemilerinin alışı 
1600, Felemenk Doğu Hindistan Kumpanyası’nın kurulması 
1600’den sonra, İngilizlerin Hint Okyanusu’nda ticaret etkinliklerine başlamaları 
1601, İngiliz Doğu Hindistan kumpanyası’nın kurulması 
1608, bir Polonya ordusunun Moskova’yı ele geçirip bir kukla yönetim kurması 
1608 dolayları, teleskopun icadı 
1618-1648, Otuz Yıl Savaşları 
1620, İngilizlerin Massachussets kolonisini kurmaları 
1626, Felemenkler’in New York’ta koloni kurmaları 
1636, Japon hükümetinin, kendi iç sorunlarından dolayı açık deniz gemiciliğini uyruklarına yasaklaması 
1638, Japonya’nın kabuğuna çekilme politikası 
1640’lar, İngiliz, Fransız ve Felemenk girişimcilerinin, şekerkamışı ticaretini Portekizlilerin ve İspanyolların elinden alıp başı çekmeleri
1642-1648, İngiliz iç savaşları 
1648, Westphalia Antlaşması, bunun sonucunda İtalya’nın ve Almanya’nın bölünmesi ile ortaya çıkan küçük devletlerin, duruma göre Fransa’nın yanında ya da karşısında yer almaları
1648, Fransız üstünlüğünün başlaması 
1648, İngiltere’de Parlamento egemenliğinin kurulması 
1648-1715, XVI. Louis yönetimi dönemi 
1648-1789, Avrupa’nın Eski Rejim ve kolonici yayılma dönemi 
1649, İngiliz kralı I. Charles’in idamı 
1653-1689, Fransa’nın rakipleri karşısında kesin üstünlüğe sahip olduğu dönem 
1688, İngilizlerin İspanyol armadasına karşı zafer kazanmaları 
1689, Petro’nun Avrupa gezisi dönüşü, geniş çaplı reform hareketlerini başlatması 
1696, Petro’nun Türklere karşı başarısı 
——————————————————————————–

1700-1721, Petro’nun İsveçlileri yenilgiye uğratabilip, Finlandiya Körfezinde denize açılabilmesi 
1701-1714, İspanyol Taht Savaşları sırasında, Avusturyalıların, İspanya’nın bölüşülmesinde en büyük parsayı toplamaları 
1707, Kok kömürü yapma yöntemlerinin bulunuşuyla, demir cevherini eritmede kömürden yararlanma olanağının doğuşu 
1740-1786, Büyük Frederick (II. Frederick) yönetimi döneminde, Prusya’nın Avrupa’nın büyük güçlerinden biri durumuna gelmesi
1745, Abdül Vahab’in Arabistan’da Vahhabiliğin ilkelerini oluşturması 
1756-1763, Yedi Yıl Savaşları 1762, bir Alman prensesinin kocasının öldürülmesi üzerine, II. Katerina adıyla Rusya imparatorluğu tahtına çıkması
1763, İngiltere’nin Hindistan, Kanada gibi denişaşırı ülkelerde kesin zafer kazanması
1768-1774, Rusların Osmanlı ordularını ağır bir yenilgiye uğratmaları ve Küçük Kaynarca Anlaşması’nın yapılması
1772, Polonya’nın ilk bölüşülmesinde Prusyalılar ve Avusturyalılar, Türkler karşısındaki ilerleyişini durdurmak için Rusya’ya sus payı olarak Polonya’nın büyük bir parçasının işgaline izin vermeleri
1774, Safevi imparatorluğunun dağılması 
1774-1778, İspanya’nın Amerika limanlarının kıyı ticaretini yasaklayıp, kolonilere yapılan dışsatımları ve iç alımları Cadiz kentinden tekelci bir tutumla düzenlemesi 
1775-1783, Amerikan bağımsızlık savaşı 
1789, 1 Mayıs, Etats-Generaux’un toplanması 
1789, 14 Temmuz, Kralın Ulusal Meclis’i kaldıracağı söylentisi üzerine, halkın Bastille’e saldırması 
1789, 4 Ağustos, Ulusal Meclis’in feodal hakları kaldırarak köylü çoğunluğunu Devrim Safhalarına çekmesi
1791, Yeni Fransız anayasalarının hazırlanması 
1793, Polonya’nın ikinci bölüşülmesi 
1794, Robespierre’in öldürülmesi 
1795, Polonya’nın üçüncü bölüşülmesi, ile Rusya sınırlarını, batıda Vistül Irmağı’na kadar genişlemesi 
1799, Napoleon’un bir darbe ile iktidara getirilişi 
——————————————————————————–

1803, Sırpların Osmanlı’ya başkaldı
1807, İlk buharlı geminin Robert Fulton tarafından yapılması 
1812-1815, Napoleon’un Avrupa devletleri koalisyonunca yenilgiye uğratılması 
1815, Viyana Konferansı, sonucu barış anlaşmasının yapılması 
1821-1830, Yunan devrimi 
1830, Cezayir’in Fransızlarca işgali 
1833, Köleliğin, Büyük Britanya’nın yönetimindeki tüm ülkelerde kaldırılması 
1839-1841, Afyon Savaşı 
1839, Tanzimat Fermanı’nın ilanı 
1840, posta sisteminin Büyük Britanya’da kuruluşu 
1840’lar demiryolları ağı yapımının başlayışı 
1847, Liberya’nın Amerika’dan eski yurtlarına dönen eski kölelerce, Birleşik Devletler anayasasına benzeyen bir anayasa sahip bir cumhuriyet olarak kurulması 
1848 devrimleri 
1848, Marx’ın gittikçe yoksullaşan proleter kitlelerin bir devrimle toplumsal sorunu çözecekleri düşüncesini ortaya atması
1848-1852, Fransa’da, III. Napoleon’un devlet başkanlığında cumhuriyet dönemi 
1854, Japonya’nın kabuğuna çekilme politikasını bırakıp dışa açılmak zorunda kalışı
1854, Kırım Savaşı’nda Fransa’nın ve Britanya’nın Ruslara karşı Türklerin yardımına koşup, Rusların Kırım’da yenilgiye uğratılması 
1856, Islahat Fermanı’nın ilanı 
1859, İtalya’nın Kont Cavour’un çabalarıyla birleştirilmesi 
1859, Darwin’in canlıların evrimi kuramını ortaya atması 
1861-1865, Amerikan iç savaşı 
1863, ABD’de köleliğin kaldırılması 
1869, Süveyş Kanalı’nın açılışı 
1870-1871, Prusya’nın Fransa’yı yenilgiye uğratması 
1871, Almanya’nın, Bimarck’ın çabalarıyla birleştirilmesi 
1878-1908, Abdülhamid II’nin iktidarı dönemi 
1885, Hindistan Ulusal Kongresi’nin (Kongre Partisi’nin) kurulması 
1888, köleliğin Brezilya’da kaldırılması 
1889, İkinci Enternasyonal’in kuruluşu 
1889, Japon İmparatoru Meiji’nin Bismarck Almanyasını örnek alan bir Anayasa çıkarması; Diyet’in kurulması 
1893, Havai Adaları’nın ABD topraklarına katılması 
——————————————————————————–

1900, Batılı devletlerin gönderdikleri uluslararası birliğin Pekin’i ele geçirmesi 
1901, Avusturya’nın İngiliz Uluslar Topluluğu’nun kendi kendini yöneten dominyonu olması 
1903, Sibirya’yı aşan demiryolunun tamamlanması 
1904-1905, Rus-Japon savaşı beklenmeyen sonuçla Japonların yenmesi 
1905, Hindistan Müslüman Birliği’nin kurulması 
1906, Rusya’nın, parlamenter organa sahip olması 
1908, Jön Türkler’in iktidara ortak olmak isteğiyle, Abdülhamid’i deviren darbeyi gerçekleştirmeleri 
1910, Japonların Kore kralını indirip, Kore Yarımadası’nı ülkelerine katmaları 
1912, Mançu hanedanının yakılıp, Çin Cumhuriyetinin kurulması 
1912-1913, Balkan Savaşları ile Balkanlardaki toprakların kaptırılması 
1914, Berlin-Bağdat demiryolunun başlaması
1914, Panama Kanalı’nın açılması 
1914-1919, Birinci Dünya Savaşı 
1915, Japonlar’ın, Çin’deki özel ayrıcalıklarını, öne sürdükleri “Yirmi Beş İstek” ile artırmaya kalkmaları. 
1917, 6 Nisan, ABD Kongresi’nin Almanya’ya savaş ilanı
1917, Kasım, İkinci bir devrimci hükümet darbesinin Sosyal Demokrat seçilmesi
1918, Ekim, Alman ve Avusturya hükümetlerinin Başkan Wilson’un barışın dayandırılacağı “On Dört Nokta”sını kabul etmeleri
1918-1920, Rusya’da ve Rusya’nın sınır ülkelerde iç savaş 
1919, Paris Barış Konferansı’nın Rusya’daki durumu ele almaya kalkmayıp, savaşı yitiren Almanya, Avusturya ve Osmanlı hükümetlerine barış koşullarını zorla kabul ettirmeleri
1919, Barış antlaşmasının, Arap dünyasının zengin ve kalabalık bölgelerini Fransız ve İngiliz koloni yönetimlerine bırakması 
1921, Çin Komünist Partisi’nin kurulması 
1922, Faşizmi İtalya’da iktidara getiren hükümet darbesi 
1922, Lenin’in “Yeni Ekonomik Politikası”nı (NEP) ilan etmesi 
——————————————————————————–

1923, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması 
1925, Rıza Pehlevi’nin İran’da iktidarı ele geçirip, Mustafa Kemal’inkine benzer bir laik reform hareketini başlatması
1925, Abdülaziz İbni Suud’un Arabistan Yarımadası’nı fethedip, Mekke’nin ve Medine’nin denetimini eline geçirmesi 
1929, New York borsasının çökmesiyle ABD’de 1920’lerin hızlı ekonomik gelişmesinin sona ermesi 
1930’lar, Japon yayılmasının yeniden canlanışı 
1030’lar, Amerikan Başkanı Franklin D. Roosevelt’in New Deal politikası 
1931, Japonların Mançurya’yı istila etmesi 
1932, Irak’ın formal olarak bağımsızlığını kazanması 
1933, New Deal politikasının başlatılması 
1933, Haziran, Hitler’in iktidara gelmesiyle Almanya’nın köklü bir rejim değişikliği geçirmesi
1934, Etiyopya’nın 1896 yenilgisinin öcünü almak isteyen İtalya’nın saldırısına uğrayıp, uçakların ve zehirli gazların yardımıyla İtalya emperyalizmi altına sokuluşu 
1938 Eylül, Çekoslovakya’nın Almanların yaşadığı bölgelerinin Almanya’ya geçirilmesi 
1939, 1 Eylül, Hitler’in Polonya’ya saldırması 
1939-1945, İkinci Dünya Savaşı 
1940 ilkbaharı, Almanların Danimarka’yı ve Norveç’i ele geçirmeleri 
1941, 22 Haziran, Hitler’in savaş duyurusunda bulunmadan Rusya’ya saldırması 
1942, Kasım’ı 1943 Şubat’ı, Ruslar’ın Almanlar’ı geri püskürtmeleri 
1943, Temmuz’u, Mussolini’nin, İngiliz-Amerikan birliklerinin İtalya’ya çıkmasıyla iktidardan düşmesi, İtalya’nın savaştan çekilmesi
1944, 6 Haziran, İngiliz-Amerikan birliklerinin Normandiya çıkartması 
1945, 1 Mayıs, Hitler’in kendini öldürmesi, Alman başkomutanlığının teslim belgesini imzalamaları
1945, Hiroşima’ya ve Nagazaki’ye atom bombalarının atılması 
1946, Türkiye’de çok partili hayata geçiş 
1947, İsrail Yahudi devletinin kurulması 
1947, Hindistan’ın İngiltere’den çekilmesi 
1947, Birleşmiş Milletler’in Filistin’in Araplar ve Yahudiler arasında bölüştürülmesi, kararı 
1947, Truman Doktrini 
1948, Ghandi’nin öldürülmesi 
1948 (ve 1956, 1967, 1973) Yahudi-Arap savaşları 
1949, NATO’nun kurulması 
1949, komünistlerin, Kuomingtang’a karşı kesin zafer kazanıp Çin’in yönetimini ele geçirmeleri 
1949, ilk Rus atombombası denemesi 
1950, Kuzey Kore komünist yönetiminin Güney Kore’ye saldırmasıyla Kore Savaşı’nın çıkışı 
1953, Kore Savaşı’nda ateşkes 
1953-1954, Rusların, Amerika’dan birkaç ay sonra hidrojen bombalarını patlatmaları 
1954, Vietnam’ın Fransız egemenliğinden kurtulması 
1956, Macarların ülkelerindeki komünist rejime başkaldırmaları 
1956, Süveyş bunalımı 
1957, Gana’nın bağımsızlığını kazanan ilk Afrika kolonisi olması 
1957, Rusya’nın uzaya uydu gönderen ilk ülke oluşu 
1957, Roma Andlaşması ile AET’nin kurulması 
1958, Suriye ile Mısır’ın birleşmesi 
1961, Suriye’nin Birleşik Arap Cumhuriyeti’nden ayrılması 
1962, Fransa’da halkoyu yoklamasının Cezayir’e bağımsızlıktan yana sonuç vermesi 
1962, ABD Küba’daki füzelerin çekmesini istediğinde SSCB’nin üçüncü dünya savaşı korkusuylabu isteğe uyuşu 
1964, Vietnam’da Amerikan askeri etkinliklerinin başlayışı 
1966, De Gaulle Fransası’nın NATO’dan çekilerek mutlak egemenlik hakkını elinde tutmayı seçmesi
1967, İsrail ile Arap devletleri arasında Ekim Savaşı 
1969, ABD uzay gemilerinin ay’a inip dönmeyi başarmaları 
1970, Sovyetler Birliği’nin ticaret ve yatırım olanakları yolunda Federal Almanya ile görüşmelere başlaması 
1973, Ocak, İngiltere, İrlanda ve Danimarka’nın Avrupa Topluluğu’na tam üye olmaları 
1973, İsrail ile Arap devletleri arasında Ramazan Savaşı; petrol ambargosu ve ardından petrol fiyatlarının yükselmesi
1975, Yumuşamanın göstergesi olan Helsinki Anlaşması 
1978, Çin Halk Cumhuriyeti’nde Deng Şaoping’in önderliğinde ekonomik reformların başlaması
1979, Mısır ile İsrail arasında Camp David Andlaşması’nın imzalanması 
1979, İran’da Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslamcıların bir devrimle yönetimi ele geçirmesi 
1979, Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi 
1980, 1988, İran-Irak savaşı 
1981, Ocak, Yunanistan’ın AT’ye tam üye olması 
1985, 1991, Ülkesinde glasnost ve perestroika’yı uygulamaya çalışacak olan Michael Gorbachev’in başkanlık süresi 
1986, Ocak, İspanya ve Portekiz’in AT’ye tam üye olması 
1987, Temmuz, Avrupa Tek Senedi’nin (Single Act) kabul edilmesi 
1988, Nisan, Türkiye’nin AT’ye tam üyelik başvurusunda bulunması 
1989, Doğu Avrupa’da marksist ekonomilerin çökmesi 
1989, Kasım, Berlin Duvarının yıkılması 
1990, Sovyetlerin dağılması ve Soğuk Savaş’ın sona ermesi 
1990, Ağustos, Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi 
1990, Ekim, Almanyaların birleşmesi 
1991, Aralık, Bağımsızlık Devletler Topluluğu’nun kurulması 
1995, Ocak, İsveç, Finlandiya ve Avusturya’nın Avrupa Birliğine tam üye olmaları 
1996, Ocak, Dayton Barış Andlaşması ile Bosna Savaşı’nın sona ermesi… 
2003, ABD’nin Irak’ı işgali

 

Yorum Yap

hacklink al hack forum crack forum php shell indir wordpress nulled themeshacklink alporno videoinstagram takipçi satın altiktok beğeni satın alAnkara Evden Eve Nakliyatvideo porno xxxvideo porno italianismm panelankara web tasarımbursa kamera sistemleriçatı muayenesi nasıl yapılır