Atatürk İnkılapları  Kronolojisi
 

 • 1 Kasım 1922 – Saltanatın kaldırılması
 • 29 Ekim 1923 – Cumhuriyet'in İlanı
 • 1923 – İzmir İktisat Kongresi
 • 3 Mart 1924 – Halifeliğin Kaldırılması
 • 20 Nisan 1924 – 1924 Anayasası'nın Kabul Edilmesi
 • 1924–1937 – Mecellenin Kaldırılması
 • 1924 – Teşkilatı Esasiye Kanunu
 • 1924 – Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması
 • 3 Mart 1924 – Öğretimin Birleştirilmesi
 • 9 Ağustos 1924 – Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri (Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Kurulması)
 • 1925 – Çiftçinin Özendirilmesi
 • 1925 – Örnek Çiftliklerin Kurulması
 • 1925 – Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması
 • 17 Şubat 1925 – Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması
 • 25 Kasım 1925 – Şapka Kanunu
 • 30 Kasım 1925 – Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
 • 1925–1935 Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler
 • 1926–1934 Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına Kavuşması
 • 17 Şubat 1926 – Medeni Kanunun Kabulü
 • 1926 – Türk Ceza Kanunu
 • 1926 – Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun
 • 1926 – Medreselerin Kapatılması
 • 1 Temmuz 1926 – Kabotaj Kanunu
 • 28 Mayıs 1927 – Sanayi Teşvik Kanunu
 • 1 Kasım 1928 – Harf Devrimi
 • 24 Kasım 1928 – Millet Mekteplerinin Açılması
 • 1928 – Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler
 • 1931 – Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması
 • 1933–1937 I. ve II. Kalkınma Planları
 • 1933 – Üniversite Reformu
 • 21 Haziran 1934 – Soyadı Kanunu
 • 26 Kasım 1934 – Lâkap ve unvanların kaldırılması
 • 3 Aralık 1934 – Kılık ve Kıyafette Değişiklik
 • 1935 – Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması
 • 1935 – Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması

Yazar hakkında

tarih

Yorum Yap